Nosturitietoutta

Usein käy niin, että aiemmin hankittu nostolaite ei enää sovellu kaikilta osin nykyisiin tuotantotapoihin, olosuhteisiin ja/tai käyttöasteeseen. Tällöin voimme yhdessä miettiä ratkaisuja näihin tarpeisiin.

Nostureihin asennettavat moottorikäytöt tuovat mukavuutta kuorman käsittelyyn ja säästävät siirtokoneistoja ja jarruja huomattavasti (myös vanhemmat nosturit).

Radio-ohjaukset helpottavat käyttäjää ja tekevät työstä turvallisemman ja mielekkäämmän, koska käyttäjän ei tarvitse olla aivan taakan välittömässä läheisyydessä.

Master / slave toimintainen radio puolestaan antaa mahdollisuuden nostureiden yhteisajoon, jolloin samaan työhön tarvitaan näiltäosin vain yksi henkilö.

Nosturi tulee myös varustaa ylikuorman noston ehkäisevällä laitteella; ylikuormasuojalla, mikäli sellainen vaara on olemassa.

Monesti on tärkeää tietää myös nostettavan kappaleen tai materiaalin tarkka paino. Tämä on helppo todentaa kiinteästi nosturiin asennettavan vaakalaitteen isosta ja selkeästä näytöstä. Tällöin kuorma-anturi ei pienennä nosturin nostokorkeutta, toisin kuin koukkuun asennettava vaaka.

Erilaisten taakkojen käsittelyä helpottaa myös niihin suunnitellut nostoapuvälineet, puomit, magneettilaitteistot, alipainetarraimet ja kääntölaitteet.

Nostolaitteiden turvallisuudesta on annettu Valtioneuvoston asetus (403/2008).

Kaikille yli 500kg nostureille on suoritettava määräaikaistarkastus vähintään kerran vuodessa. Työturvallisuuslaki tosin velvoittaa pitämään kaikki koneet ja laitteet käyttöturvallisena.

SFS(4261) mukainen koekäyttö suoritetaan joka neljäs vuosi.

Laajempi VNa(403/2008/35§) mukainen perusteellinen määräaikaistarkastus joka 10. vuosi tai käytöstä riippuen useammin.

Uuden nosturin / radiolaitteiston asennuksen tai isompien muutosten jälkeen tulee nosturille myös suorittaa käyttöönottotarkastus.